Mimar Sinanın Hayatı, Kimdir, Eserleri Kısaca, Özet

Sinan, Mimar Sinan Ağa (Ağırnas Kayseri 29 Mayıs 1490- İstanbul 9 Nisan 1588) En büyük Türk mimarı.

Yavuz Sultan Selim devrinde devşirme olarak İstanbul’a gelmiş olan Abdü’l-Mennân oğlu Sinan, Kanuni Sultan Süleyman devrinde yeniçeri oldu. Bundan sonra Sinan için yeni bir hayat ve îkbal yolu başladı. Belgrad (1521) ve Rodos (1522) seferlerine katılmış, atlı sekban olmuş, 1526’da Mohaç meydan savaşında hazır bulunmuştur. Mohaç’tan sonra acemi oğlanlar yaya- başılığına daha sonra kapı yaya başılığına yükselmiştir. Zamanla Zenberekçi-başılık rütbesi ile Alman seferine ve Bağdad seferine (1534) katılmıştır. Dönüşünde haseki olmuş ve sultanın Korfu, Pulya (1537) ve Kara-Buğdan (Moldavya) seferlerinde (1538) bulunduktan sonra, o tarihte ” reis-i mimârân-ı dergâh-ı âli” rütbesini almıştır. Buna göre Mimar Sinan’ın 1512 tarihinde devşirilip 1521 Belgrad seferinden önce de Yeniçeri olduğu anlaşılmaktadır.

Mimar Sinan Yavuz Sultan Selim devrinde, İran, Suriye, İrak ve Mısır’ı diğer taraftan bütün Balkanlar ve Macaristan’ı, Viyana’ya kadar Avusturya’nın güney taraflarını yakından görmek ve tanımak fırsatını bulmuştu.

İran seferinde (1535) Van kalesi kuşatmasında, göldeki kalyonların içine top yerleştirerek orduya hizmet etmişti.

Nihayet Sinan, 1539’da mimarbışılığa getirilmiş olup, bu görevde 35 yıl kalmıştır. Bu süre içerisinde Sinan, imparatorluğun her bölgesinde şaşılacak bir süratle sayısız eserler meydana getirmiştir. Bu eserlerin en önemlileri şunlardır: Edirne’de Selimiye Camii, İstanbul’da Süiey-maniye, Şehzadebaşı’ndaki Camii, Haseki Hürrem Camii, Mihrimah Sultan Camii ile Konya’da Mevlânâ dergâhı yanındaki Selimiye Camii. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun her bölgesinde birçok mescit; dâriilkurrâ, türbe, imaret, dârüşşifa su yolları ve kemerleri, köprü, kervansaray, saray, mahzen ve hamam gibi eserleri de vardır. Toplam 84 cami, 51 mescid, 57 medrese, 7 dâriilkurrâ, 22 türbe 17 imaret 3 dârüşşifa, 5 su kemer ve yolu, 8 köprü, 18 kervansaray, 35 saray, 46 hamam inşa etmiştir.

Geniş Olarak: Mimar Sinan Kimdir, Hayatı, Eserleri