Mimar Kemalettin Kimdir, Hayatı, Eserleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

75

KEMALETTİN BEY Mimar (İstanbul 1869-Ankara 1927).

1891’de Mühendis Mektebi’ni bitirince, bir süre mimar Jackmund’un yardımcısı o-larak çalıştı, sonra devlet adına Berlin’e gönderilerek iki yıl orada öğrenim gördü; dönüşünde Mühendis Mektebi’ne mimarlık ve yapı hocası olarak atandı. Gerek hocalığı sırasında, gerek özel bürosunda birçok mimarın yetişmesine olanak tanıyan Kemalettin Bey, bir süre eski Seraskerlik Dairesi başmimarı, 1908 Meşrutiyeti’nin ardından da Evkaf Nezareti İnşaat ve Tamirat Müdürlüğü başmimarı olarak çalıştıktan sonra, son görevi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Fen Heyeti başkanlığına getirildi.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok uygulaması olan, özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara ve başka merkezlerdeki çoğu önemli yapılara imzasını atan, mimarimizde uzun yıllar etkisini duyuran Kemalettin Bey, bir bakıma çevresindeki mimarlarla birlikte Birinci Ulusal Mimarî Akımı’nın öncülüğünü yapmıştır. XX. yy.ın başlarında ülkemizde de etkilerini yoğun şekilde duyuran ulusçuluk anlayışının mimarîmize yansımasını isteyen mimar Kemalettin, ilk olarak, özellikle eski eser onarımlarıyle birlikte geçmiş mimari değerlerimize eğilmeğe çalıştı. Öğretim kuramlarımızda görevli yabancı mimarların kendi ülkelerindeki mimarîyi etkilemiş eski değerler üzerinde çalışmalar yaptırdıkları yıllarda mimar Kemalettin’in bu tutumu kısa zamanda belirli bir ortam yaratmış, çevresinde ülküsünü sürdürecek mimarların toplanmasına yol açmıştı.