Nedir ?

Mim Nedir Ne Demektir Anlamı Kur’an’da Mim Harfi

Mim (Ar. f. ha)

Arabça ve Osmanlıca alfabelerinde bir harfin adıdır. Ebced hesabında Mim harfi, 40 rakamının karşılığıdır.

Kur’ân-ı Kerîm’in, bazı surelerinin başında geçen harflerle birlikte geçen Mim harfine; “Hurûf-i mukatta’a” (her biri bir kelime veya cümleye delâlet eden harfler) denilir. Allah ile Peygamberi arasında birer şifre mahiyetindedirier. (Bakara sûresi/1.ayet).

Eski muharrerâtta Hicrî yılın ilk ayı olan Muharrem, Mim harfiyle gösterilirdi.

İlgili Makaleler