Miltiades Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

42

MİLTİADES (İÖ 540-489)

Atinalı komutan. Maraton Savaşı’nda Persler’e karşı büyük bir zafer kazanmıştır.

Kimon’un oğludur. Trakya’da Khersonesos Prensliği’ni kuran büyük Miltiades’in yeğenidir. Peisistratidler (Peisistratosoğulları) tarafından iktidarı ele geçirmek üzere Khersonesos’a gönderildi. İÖ 499-498’de İmbros (Gökçeada) ve Lemnos (Limni) adalarını ele geçirdi. İÖ 492’de Miletos düşünce Atina’ya sığındı.

O dönemde doğuda Pers tehlikesi vardı. Themistokles buna karşı büyük bir donanma hazırladı ve Pire limanını üs haline getirdi. Miltiades’in Atina’ya gelmesiyle durum değişti.Öteden beri bu kentte saygı gören Miltiades, Atina siyasal yaşamında etkin olmaya başladı. Pers ordularını yakından tanıyordu ve sanıldığı kadar güçlü olmadıklarını biliyordu. Bu yüzden Themistokles’in donanma projesine karşı çıktı. Attika aristokratlarını ve yalnız tarımsal çıkarlarını göz önünde bulunduran halkı etkiledi. İÖ 491 ’de Pers elçileri Yunanistan’a gelerek kent devletlerinden Pers egemenliğini tanımalarını istediler. Atina’nın bu isteği feddetmesi üzerine Persler’in Yunanistan’a yapacağı sefer kesinleşti. Atina’nın doğusunda Persler’le arası iyi olan Aigina Adası vardı, Attika’nın komşusu Boiotia’da Atina’ya düşmandı. İsparta uzakta olduğu için yardım yapamazdı.

Persler İÖ 490’da Attika’nın doğu kıyılarında Euripas koyundan Maraton Ovası’na çıkarma yaptılar. Bunun üzerine Atina İsparta’dan yardım istedi, Ispartalılar’ın bazı dini nedenlerden dolayı hemen gelemeyeceklerini bildirmeleri üzerine Atinalılar kendilerini savunmaya karar verdiler. Halk meclisi tarafından başkomutan seçilen Miltiades yaklaşık 10.000 kişilik bir ordu oluşturdu. Pers ordusu sayıca Yunan ordusundan üstündü. Önce Persler saldırdı, Atinalılar İsparta yardımını bekledikleri için hemen savaşa girmediler. Persler harekete geçip Maraton’daki yığma tepeye (soros) geldiklerinde Atina ordusu düzenli bir biçimde Pers ordusuna yaklaştı. Aradaki mesafe 150 m kadar kalınca koşmaya başlayarak düşmana şiddetle saldırdı. Donanım ve yönetim bakımından üstün durumdaki Atina ordusu, Persler’i önce kanatlarda sonra da süvarilerin yer aldığı merkezde yendi.

Maraton zaferi geniş yankılar uyandırdı. Atinalılar Yunanistan’ı büyük bir istila tehlikesinden kurtardıkları için büyük ün kazandılar. Delphoi kutsal alanında Miltiades ve diğer komutanlar için bir anıt yapıldı. Miltiades İÖ 490’da Persler’i tutan Paros Adası’na karşı bir sefer düzenledi. Başarı kazanamayınca Atinalılar tarafından devrildi ve para cezasına çarptırıldı. Ödeyemeyince hüküm giydi. Kısa bir süre sonra da Paros’ta aldığı yaralar yüzünden öldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi