Milli Selamet Partisi Ne Zaman Kuruldu, Tarihi, Amacı

Millî Selamet Partisi (MSP) 11 Ekim 1972’de kurulan siyasî parti.

Kuruluşu

Millî Nizam Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararıyle kapatılmasından sonra bu partinin kurucuları olan Necmeddin Erbakan, Süleyman Arif Emre ve arkadaşları milliyetçi-mukaddesatçı bir partinin seçimlerde ilgi toplayabileceği inancıyle, ikinci defa harekete geçerek Millî Selâmet Partisi (MSP)’ni kurdular (11 Ekim 1972). İlk genel başkanlığa Süleyman Arif Emre getirildikten kısa bir süre sonra Prof. Necmeddin Erbakan bu göreve getirildi (20 Ekim 1973). Aynı yılın 22 Temmuzunda yapılan olağanüstü kongrede onaylanan tüzüğüne göre partinin amacı “… ferdî, aileyi ve cemiyeti buhranlardan kurtarıp manevî ve maddî bakımdan, tarihimizde olduğu gibi en ileri seviyesine ulaştırmak” tı.

MSP kapatıldığı 12 Eylül 1980 Darbesi’ne kadar, ahlak ve maneviyat, iktisadi kalkınma, ağır sanayi, Batı karşıtlığı, anti-ABD, anti-İsrail, antisemitizm, şahsiyetli dış politika gibi kavramları sıklıkla vurguladı ve sloganlarında kullandı.

MSP kurucuları, Anayasa Mahkemesinin daha önceki partilerini kapatma gerekçesini dikkate almakla birlikte din konusuna ağırlık verdikleri bir zeminde 1973 seçimine katıldılar. Kampanya boyunca mukaddesatçılık ve gelişmiş bölgelerdeki büyük tüccar ve sanayicilere karşı Anadolu’daki küçük burjuvazinin ve yaygın taban olaraık da esnafın güçlendirilmesi tezini işlemişlerdi.

İlk Seçim, İlk Koalisyon

Seçim sonunda bu parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Adalet Partisi (AP)’den sonra üçüncü sırayı alarak genel oyun yüzde 11,8’i (1.265.771 oy) karşılığında Meclis’e 48 milletvekili sokmayı başardı.

Girdikleri ilk seçimde TBMM’e bu derece güçlü girişleri MSP’yi anahtar parti durumuna getirdi. Parti çevrelerinde üç ay kadar süren koalisyon tartışmaları yapılıyordu. Konu Mehmet Zahid Kotku’ya da danışılmıştı. Hicaz’da olan Kotku’nun ‘bir araya gelmeyin’  haber göndermesine rağmen, koalisyon istemeyenlere karşı henüz iki yıl önce MNP tecrübesini yaşamış olan Necmeddin Erbakan’ın savunması ‘Biz bunlarla (CHP’yle) olursak, kapatamazlar. Yanlarında olmazsak iki taraftan yerler bizi.’ şeklindeydi. (1)

Hiç bir partinin yeter çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle 1973 seçimleri sonrasındaki koalisyon hükümeti MSP ile CHP’nin işbirliği sayesinde kuruldu (26 Ocak 1974). MSP’nin lideri Necmeddin Erbakan da bu hükümetin Başbakan yardımcısı olurken, din işlerinden sorumlu devlet bakanlığı, içişleri, adalet, ticaret, gıda tarım hayvancılık, sanayi teknoloji bakanlıklarını aldı.

Bülent Ecevit, başbakanlığındaki CHP-MSP koalisyonunu çökme aşamasına getiren Genel Af Kanunu’na (Erbakan’ın tüm çabalarına karşın) MSP’li 22 milletvekili ret oyu verdi ve 141 ve 142 mahkumları af dışı kaldı. Ancak Erbakan arkadaşlarını ikna ederek 141 ve 14

2. maddelerden hüküm giyen herkesi 6 ay içinde serbest bırakan bir karar almayı başardı. Bu 6 ay içinde hükümet, bu maddeleri ceza kanunundan çıkarabilirdi. İki parti de bunu koalisyonun devamı için yeterli gördü. 7 aylık bu koalisyon, Kıbrıs Harekâtını başarıyla yürüttü ancak iki parti anlaşamadı, hükûmet dağıldı (18 Eylül 1974).

Diğer Koalisyonlar

31 Mart 1975: Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, Süleyman Demirel başkanlığında
1. Milliyetçi Cephe (MC) hükümetini kurdu. (3 Mart 1975-21 Haziran 1977)

MSP Temmuz 1977 seçimlerinde 1.269.918 oy alarak 24 milletvekili çıkardı. 5 Haziran seçimlerinde hiçbir parti yeterli oy alamadığı için AP Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafından AP-MSP-MHP-CGP’den oluşan

2. MC hükümeti kuruldu. (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978)

Ecevit’in verdiği gensoru neticesinde  31 Aralık 1977’de

2. MC hükümeti düşürüldü.

MSP’nin 6 Eylül 1980’de yaptığı ünlü Konya Mitingi, sonradan 12 Eylül darbecileri tarafından ‘şeriat amaçlı kalkışma girişimi’ olarak yorumlandı.

 

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin idareye el koymasından sonra, diğer siyâsî partilerle beraber kapatıldı. 3 Temmuz 1992’de çıkarılan siyâsî partilerin açılması hakkındaki kânunla yeniden siyâsî faaliyete dönmesine izin verildi.

Daha sonra yapılan olağan genel kurulda Millî Selâmet Partisi (MSP), kendini fesh ederek, Refah Partisiyle (RP) birleşerek siyâsî faaliyetine son verdi.

(1) http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-28825-26-bir-devrin-hik%C3%A2yesi-mill%C3%AE-gorus.html