Tarih

Milli Nizam Partisi Kuruluşu Tarihi, Kapatılması Gerekçesi

Milli Nizam Partisi (MNP). 8 Şubat 1970 kurulup Anayasa Mahkemes’ince 21 Mayıs 1971’de kapatılan siyasi parti.

Türkiye’de siyasî partiler yelpazesi genişlerken milliyetçi teze geniş yer veren kuruluşlar ortaya çıkıyor ama, bunlar arasında milliyetçi – mukaddesatçı bütünlemesine gidenlere rastlanmıyordu. Böyle bir denemeyi ilk defa, 1969 seçimlerine (Adalet Partisi) AP adayı olarak girmeğe kalkıştıktan sonra adaylığı protesto edilince bağımsız olarak kampanyasını sürdüren ve Konya’dan milletvekili seçilen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Necmeddin Erbakan yaptı ve on yedi arkadaşıyla birlikte sosyal planda mukaddesatçılığı ve şeriatçılığı, iktisadı planda da büyük burjuvaziye karşı küçük burjuvazinin oluşturulması görüşlerini savunduğu seçim kampanyasına uygun düşen bir programla Millî Nizam Partisi’ni kurdu (8 Şubat 1970). Daha sonra üç milletvekili daha bu MNP’ye katıldı. Partinin 1971 yılı başlarında yapılan ilk kongresinde mukaddesatçı, şeriatçı ve hilafet konusunda görüşlere geniş yer verilmiş, dinî gösteriler planlı bir biçimde yürütülmüştü.

Parti kısa sürede ilgi görerek örgütünü genişletirken kongrenin ardından Cumhuriyet başsavcısının açtığı dava sonucu Anayasa Mahkemesi’nce 21 Mayıs 1971’de kapatıldı. Anayasa Mahkemesi’nin kapatma gerekçesiyse MNP’nin Anayasa’nın laiklik ile ilgili 2., 19. ve 57. maddelerini ihlal ve Siyasi Partiler kanununa aykırı faaliyetleriydi. Parti kapatılmıştı ancak liderleri ceza almadı ama, bu davada mahkûm olan birkaç kişiden biri günümüzün gazeteci-yazarı Abdurrahman Dilipak’tı. Mahkumiyetin nedenide Afyon MNP Gençlik Teşkilatı’nın yayımladığı bir bildiride Mısır’da idam edilen İslam bilgini Seyyid Kutup’tan alıntı yaptığı ‘Bu dava İslam davasıdır, Allah isterse esbabını da kendisi oluşturarak Müslümanlara zafer verir.’ sözleriydi. (1)

Milli Nizam Partisi’nin kapatılmasından onaltı ay sonra bu partinin yerini, aynı kadronun kuracağı, Millî Selâmet Partisi alacaktı.

(1) http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-28825-26-bir-devrin-hik%C3%A2yesi-mill%C3%AE-gorus.html

İlgili Makaleler