Millî Mücadele Başlarken Samsun ve Havalisinde Pontus Faaliyetleri

Zekai
Güner –
Millî Mücadele Başlarken Samsun ve Havalisinde

Pontus
Faaliyetleri

Mondros Antlaşması sonrası, Avrupa’da Türkler
aleyhine geniş bir propaganda başlatılarak; Hıristiyanların katledildiği,
onlara işkence edildiği, (…) Rumların katledildiği söylentileri yayılarak çok
abartılı istatistikler verilmiştir.

İngilizler 9 Mart 1919’da 200, 17 Mart’ta 150
kişilik bir kuvveti Samsun’a çıkardılar (s. 136).

Merzifon Amerikan Koleji ve Pontusçuluk

Güner, Zekai. (2006), “Millî Mücadele Başlarken Samsun ve Havalisinde

Pontus
Faaliyetleri
,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s.
135-148), Samsun