Mikail Melek Görevi, Dört Büyük Melek

 

Mîkâîl

Peygamberlik vasfı da bulunan dört büyük melekten birinin adıdır.

Kur’ân-ı Kerim’de mikâl şeklinde zikri geçmekte ve şöyle buyurulmaktadır: “Zirâ kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl’e, Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara sûresi/98. ayet). Sahih hadislerde de zikri geçen Mîkâîl, Cebrail gibi büyük bir melek, hatta Hz. Peygambere bir vezir gibi yardımcı olan iki büyük melek olarak tanıtılmaktadır. Tabiat hadiseleriyle ilgili ve görevli olan Mlkâil’in rızık taksimi ile de ilgisi olduğuda ifade edilmektedir.