Mihmandar-ı Rasûlillâh Nedir Ne Demektir, Kimdir Anlamı

0
69

Mihmândâr-ı Rasûlillâh

Farsça’da “Mihmân” misâfir. konuk; “Mihmândâr” da misafir ağırlayan, misâfir ile âlakadar olan demektir. “Mihmândâr-ı Rasûlillâh” ise, Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye Hicret ettiği vakit kendisini evinde misâfir edip ağırlayan kimse demektir ki, bu şerefli zat, Türkler tarafından “Eyüp Sultan” diye tanınan ve türbesi İstanbul’un Eyüp semtinde bulunan Ebû E.yyub Halid b. Zeyd el-Ensarîdir.