Mihman Nedir Ne Demektir Anlamı, Tasavvufta Mihman

Mihman (Frs. i.)  Misafir.

Tasavvuf. Sufîler misâfir yerine Mihmân kelimesini kullanırlar. Mih-mânı ağırlamak, yedirip, içirmek, gönlünü hoş tutmak âdetâ bir ibâdettir. Ayrıca Mihmân’ın Hızır (A.S.) olabileceği şeklinde de bir görüş vardır.