Mihail Kalinin Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

1912’de partinin merkez komitesi yedek üyeliğine ve Rus Bürosu başkanlığına getirildi. 1917 Şubat Devrimi’ne etkin olarak katıldı. Şubat ve Ekim devrimleri arasında yetenekli bir önder ve konuşmacı olarak ön plana çıktı. Pravda’nın yazı kurulunda
görev aldı. 1917 Ekim Devrimi’nin ertesinde Petrograd belediye başkanı oldu. 1919’da Rusya Komünist Partisi-Bolşevik’in merkez komitesi üyeliğine ve Tüm Rusya Sovyetleri Merkez Yürütme Komitesi başkanlığına seçildi.

1918-1920 arasında iç savaş sırasında propaganda çalışmalarını yürüttü. Aralık 1922’de SSCB kurulunca, SSCB Merkez Yürütme Komitesi başkanlığına seçildi. 1925’te Sovyetler Birliği Komünist Partisi-Bolşevik’in politbüro üyesi oldu. Troçki ve . Zinovyev’in muhalefet blokuna karşı Stalin’in yanında yer aldı. Tarımda kolektifleştirmeler sırasında, anlık başarılar uğruna zorlamaya başvurmaktan kaçınılması gerektiğini savundu. Okuma yazma seferberliğine de önderlik eden Kalinin genç kuşakların eğitimi üstüne verdiği konferanslarda ve yazdığı makalelerde sosyalist ahlakın ana ilkelerini tanımladı; gençliğin geçmiş kültür mirasını özümsemesi gerektiğini vurguladı.

1938’de SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu başkanlığına seçilen Kalinin, bu görevi sırasında halk kitleleriyle doğrudan ilişki kurmaya büyük önem verdi. Mart 1946’da bozulan sağlık durumu nedeniyle başkanlıktan ayrıldıktan kısa bir süre sonra öldü.

•YAPITLAR (başlıca): İzbrannyye proızvedeniya, 3 cilt, 1960-1962, (“Seçme Yapıtlar”); Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak, (Türk, çev.), 1978.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi