Mihail Guboğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

Mihail Guboğlu (1911-1989) Türk asıllı Romen tarihçisi, Türkolog.

Gagauz Türkleri’nden olup Moldavya’­nın Ceadar (Çadır)-Lunga şehrinde doğ­du. İlk öğrenimini burada, orta Öğreni­mini Bender’de, yüksek tahsilini Cernauti Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe Fakültesi’nde yaptı. Gcıgauzii in Lumina Istoriei (tarih ışığında Gagauziar) adlı teziy­le 1938’de buradan mezun oldu. 1940 yılında Relatiile Române-türce in De-cursu! Veacurilar (yüzyıllar boyunca Türk-Romen ilişkileri) adlı doktora çalışmasını tamamladı. Aynı yıl. dönemin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi Hamdullah Sup­hi Tanrıöver şerefine Yaş şehrinde açı­lan Türkoloji Enstitüsü’nde görev aldı. 1945’te Bükreş’te kurulan Balkanoloji Enstitüsü’ne tayin edildi. Yaş ve Bükreş üniversitelerinde Türk dili ve tarihi ders­leri verdi. 1948-1963 yıllarında Romen İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nde çalıştı. Bu arada Romen Devlet Arşivi’n-deki Türkçe ve Romence belgeler üze­rinde incelemeler yaptı. 1963-1968 yıl­ları arasında akademinin Güneydoğu Av­rupa Araştırmaları Enstitüsü’nde görev aldı. 1966’dan itibaren hemen her yıl Türkiye’ye giderek Başbakanlık Osman­lı Arşivi ve İstanbul kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. 1968-1977 yılların­da Bükreş Üniversitesi’nde Osmanlı ta­rihi dersleri okuttu ve buradan emek­li oldu. Türkiye’de ve diğer birçok ül­kede düzenlenen Türkiyat ve şarkiyat kongrelerine katılan ve dikkate değer tebliğler sunan Guboğlu. Türkoloji kong­resi dolayısıyla geldiği İstanbul’da 11 Mayıs 1989’da öldü, cenazesi daha son­ra Bükreş’e nakledildi. Mihail Guboğlu Romence’den başka Türkçe, Fransızca. Almanca ve Rusça da biliyordu.

Önceki İçerikMarco (Marko) Polo Kimdir, Hayatı, Biyografi, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikAfet Ilgaz (Muhteremoğlu) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi