Miguel Valdes Alemân kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0
35

Miguel Valdes Alemân kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1902) Meksikalı siyaset adamı. Cumhurbaş­kanlığı döneminde sanayileşmeye ağırlık vermiştir. Jalisco Eyaleti’nin Sayula kentinde doğdu. Baba­sı, 1910 Meksika Devrimi’ne katılmış bir generaldi. Mexico Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi yaptıktan sonra, Veracruz’da, yargıçlık, senatörlük ve eyalet valiliği yaptı. 1940’ta valiliği bırakarak, Manuel Avila Camacho’nun başkanlık seçimi kampanyasını yönet­ti. Camacho, başkan seçildikten sonra, Alemân’ı içiş­leri Bakanlığı’na getirdi. Alemân II. Dünya Savaşı döneminde grev ve iç karışıklıklara karşı sert bir politika uyguladı. 1946 seçimlerinde devlet başkanı seçilen Alemân, Meksika’da 1911 yılından sonraki ilk sivil cumhur­başkanı oldu. İşadamları ve teknokratlardan’ oluşan bir hükümet kurdu. Döneminde, savaş sırasında gelişmeye başlamış olan sanayiye ağırlık verme politi­kası benimsendi. Elektrik üretimini artırmak amacıyla büyük projeler hazırlandı. İhracata yönelik olan millileştirilmiş petrol endüstrisi, yerli ihtiyacı karşıla­maya yöneltildi. Ulaştırma, tarım, konut yapımı alanlarında çalışmalar hızlandırıldı. Yabancı sermaye teşvik edildi. Hükümet, sanayicilere devlet kuruluşla­rından mali destek sağladı. ABD ile iyi ilişkiler kuruldu ve 1947’dc ilk kez iki ülke başkanları birbirini ziyaret etti.

1952’de, Alemân’ın kabinesinde İçişleri Bakanı olan Adolfo Ruiz Cortines devlet başkanlığına seçildi. Bundan sonra Alemân, Ulusal Turizm Konseyi Baş­kanı olarak dinlence kenti Acapulco’nun gelişmesinde ve Meksika’da yapılan 1968 Olimpiyatları’nda görev aldı. Yükünü işçi ve köylülerin çektiği bir sanayileşme ve ekonomik gelişme politikası uygulamıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983