Michel-Eugene Chevreul Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CHEVREUL, Michel Eugene (1786-1889)

Fransız, kimyacı. Yağlar ve sabunlaşma tepkimelerini ayrıntılı olarak incelemiştir.

31 Ağustos 1786’da Angers’de doğdu, 9 Nisan 1889’da Paris’te öldü. Babası cerrahtı. 1803’te Paris’e giderek Vauquelin’in laboratuvarında asistanlık görevi ile birlikte kimya eğitimine başladı. Aynı zamanda Jardin des Plantes’m Doğa Tarihi Müzesi’nde çalışıyordu. 1813’te Lycee Charlemagne’a öğretmen olarak atandı. 1826’da ulusal dokuma fabrikası Gobelins’de boyama işleri müdürü oldu. 1830’da Vauquelm’m emekli olması ile yerine kimya kürsüsüne profesör olarak atandı. 1864-1879 arasında Doğa Tarihi Müze-si’nin müdürlüğünü yaptı. Chevreul Fransız Bilimler Akademisi ile çok yakın bağlan olan bir bilim adamıydı. 1826’da üyesi olduğu Akademi’nin 1839 ve 1871’de iki kez başkanlığım yaptı. Akademi’ye en son bilimsel çalışmasını da 1888’de, 102 yaşındayken sundu. Yaşamının sonuna değin çalışmalarını sürdüren Chevreul yüzüncü yaş gününü dönemin cumhurbaşkanı ve ünlü bilim adamları ile kutladı, aynı gece onuruna Paris sokaklarında bir fener alayı düzenlendi.

Chevreul 1810’larda yağlar ile ilgili çalışmalarına başladığında, çağm kimyacıları inorganik kimya problemleri ve yeni elementlerin bulunması ile ilgilenmekteydiler. Bunun bir nedeni, bitki ve hayvanlardan elde edilen organik maddelerin inorganik maddelere göre çok daha karmaşık ve kararsız oluşudur. Ayrıca o dönemde karbon ve hidrojen elementlerinin analiz yöntemleri de yetersizdi. Chevreul bu zorluklara karşm organik maddelerin incelenmesine öncülük etti. Yaşamı boyunca boyarmaddeleri, organik bileşikleri, yağların içeriklerini inceledi. 1815’te bir şeker hastasının idrarından şeker bileşiğini ayırarak bunun üzümden elde edilen şeker ile aynı olduğunu kanıtladı. Bu buluş diabet hastalığının şeker metabolizması ile ilgili olduğunu gösterdi.