Michal Kalecki Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

Savaş sonunda Polonya hükümetinin onayı ile Birleşmiş Milletler örgütünün Ekonomi Bölümü genel müdür yardımcısı olarak New York’a geçti ve 1954’e değin bu kuruluşun dünya ekonomisi üstüne yayımladığı raporların hazırlanmasını yönlendirdi. 1954’te Polonya’ya döndü, Planlama ve İstatistik Yüksek Okulu’nda profesörlük, Bakanlar Kurulu ile Planlama Komisyonu’na yüksek düzeyde danışmanlık yaptı. 1960’ta 15 yıllık bir perspektif planın hazırlığını yürüttü. Çeşitli ülkelerde (son olarak Küba’da) planlama ve iktisat politikaları konularında kısa süreli danışmanlıklar yaptı. 1968’de emekli oldu.

Kalecki’nin iktisada çeşitli katkılarından biri, 1930’lu yılların başında geliştirdiği tasarruflar, yatırım ve istihdamla ilgili, Keynes’inkine benzer bir kuramdır. Bir diğer katkısı “monopol derecesi”nin ölçülme-siyle ilgilidir. Üretim birimi başına kârın fiyata oranından bir indeks sayısı olarak faydalanmıştır. Bu oran ne kadar büyükse, monopol derecesi de o kadar büyüktür. Bu kavram yardımıyla, ücret ve kârların milli gelir içindeki paylarının sabit kalma eğilimini açıklamaya çalışmıştır.

Kalecki’nin ünlü “işçiler kazandıklarını harcarlar, kapitalistler harcadıklarını kazanırlar” önermesi şu mantığa dayanır: işçiler bütün gelirlerini temel gereksinim maddelerine harcıyorlarsa, kârlar yatırımların finansmanına ve kapitalistlerin tüketim harcamalarına gider. Kapitalistler tüketim harcamalarını artırırsa, kapitalistlerin kârı artar. Bu basitleştirmeden, daha sonra makro gelir bölüşümü modellerinde faydalanılmıştır. Kalecki daha sonra, sosyalist ekonomilerde iktisadi büyüme ve iktisadi dinamikler üzerinde durmuş, bu katkılarının bir bölümü, (örneğin yatırım ölçüleri üzerine yazdıkları) Polonya planlamasında benimsenmiş ve uygulanmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Essays on the Theory of Economic Fluctuations, 1939, (“iktisadi Dalgalanmalar Kuramı Üzerine Denemeler”); Studies in Economic Dynamics, 1943, (“iktisadi Dinamikler Konusunda İncelemeler”); The Theory of Growth in a Socialist Economy, 1969, (“Sosyalist Bir Ekonomide Büyüme Kuramı”); Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy, 1971, (“Kapitalist Ekonominin Dinamiği Üzerine Seçilmiş Denemeler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikGuido Reni Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikAbdal Mehmed Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi