Michael Parenti – Gizem Olarak Tarih

Michael Parenti
– Gizem Olarak Tarih

Tarih, kazananlar tarafından yazılmış olan büyük
ölçekte tek yanlı bir belgedir.

Roma’daki her kötülükten Hıristiyanları sorumlu
tutan bağnaz paganlar, Hıristiyanlık üzerinde yoğun bir siyasal baskı oluşumuna
katkı sağlamıştır.

İlk bölümde tarih yazıcılarının tarih saptırıcıları
vurgusu veriliyor.

İkinci bölümde özellikle Hıristiyanlığın ilk
yıllarında bu inancın Paganizm içinde çektiği sıkıntılardan ve insanlar arası
eşitsizliklerin gerek Paganizm gerekse Hıristiyanlarca ne şekilde “muhafaza”
edildiği anlatılıyor.

Bir toplumun ilahının cinsiyeti çoğunlukla
iktidardakilerin cinsiyeti ile belirlenir.

Hıristiyanlarda kadının konumu Meryem’den çok Havva
imgesi ile belirginlik kazanır.

Şeytanın kışkırtmasıyla yasak meyveyi kendi eliyle
Adem’e veren Havva, büyük günahın nedeni ve insanoğlunun lanetlenmesinin
sebebidir.

Bu nedenle Hıristiyan inancında kadın 1-0 mağlup
olmuş durumdadır.

Başı eğik ve itaatkâr olmalıdır.

Bir kocaya ihtiyaç duyacak ve ona itaat edecektir.

İlk günahın kefareti…

Hristiyanlık, seküler ve dini otokrasiyi, sınıf
baskısını, köleciliği cinsiyetçiliği ve anti-semitizmi desteklemiştir. (s. 136)

Hıristiyanlık insan haklarına karşı çıkmıştır. (s.
136)

History as Mystery
Türkçeleştiren: Ali Çakıroğlu

Aykırı Yayınları, 2004