Michael Landmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

28

LANDMANN, Michael (1913 – 25 Ocak 1984, Hayfa)

Alman, filozof. Görüngübilim ve varlıkbilim yöntemlerine dayanan bir kültür felsefesi geliştirmeye çalışmıştır.

16    Aralık 1913’te Basel’de doğdu. Ortaöğrenimini doğduğu ilde, yükseköğrenimini Basel ve Berlin üniversitelerinde gördü. Antropoloji, kültür felsefesi, eski Anadolu-Yunan felsefesi, etik ve bilgi sorunları üzerinde geniş kapsamlı çalışmalara girişti, Berlin Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görevlendirildi.

Landmann’ın felsefeyle ilgili çalışmaları Husserİ in görüngübilimi ile N. Hartmann’ın geliştirdiği yeni-varlıkbilime yönelmekle başladı. Özellikle bilgi olayı, tinle yaşam arasındaki bağlantı üzerinde durdu. Felsefenin kültür sorunlarını konu edinmesi, onlara çözüm araması, kültürle insan yaşamı arasındaki varlık bağının açıklanması gereğini ileri sürdü. Ona göre bir us ve istenç varlığı olan insan, yaşamından soyutlanarak açıklanamaz. Yaşam ise kültür ürünlerini yaratan başarıların kaynağıdır. Bu nedenle başarı, yaşam ve kültür bağlantısı, felsefenin odak sorunu durumundadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Der Sokratismus als Wertethik, 1943, (“Değer Etiği Olarak Sokratescilik”); Geist und Leben, 1951, (“Tin ve Yaşam”), Erkenntnis und Erlebnis, 1951, (“Bilgi ve Olgu”); Der Mensek als Schöpfer und Geschöpf der Kultur, 1961, (“Kültür Yaratıcısı ve Kültürün Yarattığı BirVarlık Olarak İnsan”); De Homine, 1962, (“İnsan Üstüne”); Entfremdende Vernunft, 1975, (“Yabancılaştıran Us”) Philosophiscbe Antropologie, 1976, 4. bas. (“Felsefe Antropolojisi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi