Edebiyat Sözlüğü

Methiye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Methiye

edebiyat-sozlugu/kursun_kalem_4″ 168″ 63″

 

Bir kimseyi övmek, yüceltmek amacıyla yazılan şiir. Methetme, övme manasına gelir. Edebiyatta birini övmek gayesiyle yazılan şiirlere denir. Methiyeler, padişahları, sadrazamları, devlet ileri gelenlerini, din büyüklerini veya değer verilen herhangi bir şahsı övmek için söylenir. Daha öz bir ifade ile methiyeler övmek gayesiyle yazılan kasidelerdir. Ancak kaside şeklinden başka nazım şekilleri ile söylenmiş methiyeler de vardır.

İlgili Makaleler