Ana Sayfa Felsefe Yazıları Metafizik Tanımları

Metafizik Tanımları

0

Metafizik Tanımları
Metafizikle fiilen uğraşanların teşebbüslerini, onların
kendi amaçlarıyla kesin ve empirik bilim icracılarının problemleri
arasına belirgin bir çizgi çekerken karşılaştıkları problemlere
tek tek her durumda dikkat çekerek, tanımlama biçimlerinden
bazılarını inceleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Burada kısaca
dört görüşü ele alacağız:

Bu görüşler metafiziği, (1) varolana veya gerçekten varolana ilişkin bir araştırma;

(2) görünüşün tersine, gerçekliğin bilimi;

(3) bir bütün olarak dünyaya ilişkin bir inceleme;

(4) bir ilk ilkeler teorisi diye takdim eder.

Farklı başlıklar altında söylenenler üzerinde düşünme, bu dört görüşün
birbirinden kesin çizgilerle ayrılmadığını ve metafizik konusunda
yazan bireysel düşünürlerin, kendilerinden metafiziğin ne
olduğunu söylemeleri istendiği zaman, -örneğin, İngiliz idealist
filozofu F. H. Bradley’in Appearence and Reality [Görünüş ve
Gerçeklik] (1933) adlı eserinin açılış sayfalarmda yaptığı gibibazen
bu tanımlardan birkaçına birden başvurduklarını hemen
gösterecektir.