Meşveret Nedir Ne Demektir Anlamı

0
39

Meşveret  (Ar. i.)

İştişarede söylenen söz ve öğüt manâsınadır. Bir araya toplanıp, herhangi bir konuda danışan, istişare eden topluluğa da Şûrâ denir. Meselelerin hallinde bilenlere sorup danışmak, başkalarının fikrini almak dinimizin emirlerindendir (bk. Şûrâ).