Mesture Nedir Ne Demektir Sözlükte ve Hukukta Anlamı

0
34

Mesture (Ar. s.)

Lügatte setrolunmuş, örtülü gizli manâsına gelen mesture bu anlamda İslâmî örtünme kaidelerine riayet eden kadına alem olmuştur (bk. Tesettür).

Hukuk. Eskiden şahidlerin kimliği ve doğru biri olup olmadığı hakkında tahkikat yapılıp bildirilmesi için kadı tarafından ilgili makama gönderilen “varak”a mesture denirdi. Bu usul, 1283/1866’da Şeyhülislâm Refik Efendi tarafından konulmuştur. Şahid, devlet memuru ise mesture, şahidin çalıştığı dairesine, halktan biri ise mahallesinin muhtarına gönderilirdi. Bugünki iyi ha! kağıdı nevinden olup yalancı şahidlikleri önlemek için başvurulmuş bir tedbirdir. Daha önce bu, hususî bir şekilde yapılırdı.

Devlet bütçesinden, kime ve niçin verildiği gizli tutulmak kaydıyla verilen paraya da mesture denir. Bu para hususî bir makbuzla alınır ve devletin faydası için lüzumlu görülen yerlere harcanır. 1908 inkılâbından önce mestureye “hafiye tahsisatı” denirdi. Bugünkü Millî İstihbarat Teşkilâtı için ayrılan ödenekle aynı anlamdadır.