Mesnevihan Nedir, Ne Demektir Kimdir Anlamı

0
36

Mesnevihân

Mevlânâ’nın Mesnevi adlı eserini okuyup halka şerh ve izah eden Mesnevî okuyan, Mesnevî okumaya hak kazanmış olan kimse,

Mevlevîlikte ilk mesnevihân Hüsameddin Çelebi, ikincisi Hüsameddin Çelebi’den sonra şeyh olan Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’dir. Ulu Arif Çelebi’nin şeyhliği zamanında Konya tekkesine bir mesnevîhân tayin olundu. Seraceddin, Eflâkî, Ahmed Dede, Abdülvahhab Hemedanî ilk mesnevîhânlar arasında sayılır.

Mesnevihânların Mesnevi okuturken oturdukları yere mesnevîhânlık kürsüsü denirdi. Bu yan yana iki kürsüden ibaretti. Birine mesnevîhân ötekine “Karı-i mesnevî” (bk. Kari-i Mesnevî) veya “Kari dede” denen biri çıkardı.