Ana Sayfa Nedir ? Mesken Nedir Ne Demektir Anlamı, Eş Anlamı

Mesken Nedir Ne Demektir Anlamı, Eş Anlamı

0

Mesken. Oturulan yer, ikamet edilen mahal, ikâmetgâh.

İslâm âile hukukunda sahih evliliğin doğurduğu neticelerden biri de kadının mesken hakkı, kocanın da onu iskan etme görevidir. Kur’ân-ı Kerîm Talâk sûresi 7. âyette “İmkan ve varlığınıza uygun olarak oturduğunuz yerde kadınları da oturtun” buyuru-lur. Bu ve benzeri âyetler kocanın, karısına mesken temin etmekle mükellef bulunduğunu, bu meskenin de kadının içtimaî durumuna uygun olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu mesken müstakil bir ev olabileceği gibi tamamlayıcı cüzleri bulunan bir oda (daire) de olabilir.