Meşihat Nedir Ne Demektir Anlamı

0
87

Meşihat (Ar. i.)

Tasavvufta şeyhik ve mürşidlik yerine kullanılan bir tabirdir. Mastar olarak şeyhlik ve mürşidlik makamında kullanılırdı.

“…. Tekkenin meşîhatı münhaldır” şeklinde kullanıldığı olmuştur.

İlmiyye tarîkinin en üst kademesinde bulunan şeyhülislâmlık hakkında da bu tâbir kullanılmaktadır. Makam-ı meşihat (meşihat dairesi) denirdi.