Mesih Deccal Nedir Kimdir, Ne Demektir, Anlamı

Mesihu’d-Deccâl

Yalancı Mesih manâsına gelen bu tâbir bazı hadislerde aynı manâda Mesihu’l-Kezzâb şeklinde de kullanılmaktadır. Kıyâmete yakın, kıyamet alâmeti olarak çıkacağı bildirilen Deccâl’in bazı vasıfları itibariyle Mesih’e benzemesi ve bu yüzden, aldatıcı ve yanıltıcı olması sebebiyle, yalancı Mesih adı ile de zikri geçmektedir (bk.Deccâl).