Mesele Nedir Ne Demektir Kelime Anlamı

Mesele (Ar.i.ç.mesâil)

Problem, soru, isteme, araştırılıp tartışılan ilmî konu.

Usul-i fıkıhta “Mes’ele”, kendisine bir takım tâlî hükümlerin tatbik edildiği “külli kazîyye” demektir. Meselâ “Şartlarına uygun olarak yapılan vakıf lüzum ifade eder “sözü bir mes’ele yani külli kazîyyedir ve tek tek kişilerin, şartlarına uygun olarak yapmış oldukları vakıflar, bu külli kaziyyeye uygulanmak suretiyle hukuken gerçekleşmiş sayılır.