Mescid-i Kuba Mescid-i Takva Nedir, Nerededir, Kur’an’da Mescid-i Kubâ/Takva

0
48

Mescid-i Kubâ, Mescid-i Takva. İslâm tarihinde ilk binâ edilen mescid.

Kur’ân-ı Kerim’de: “Takva üzerine kurulan mescid” mealindeki âyet-i kerime ile (Tevbe sûresi/107-108) işaret edilen mescid olup, Hz. Peygamberin Hicret esnasında berâberinde Ebû Bekr, Âmir bin Füheyre ve mihmandârları Abdullah bin Üreykıt olduğu hâlde Medine’ye girmeden önce 622 yılı 20 Eylül günü (hicretin birinci senesi Rebîulevvel ayının sekizinde) Pazartesi günü, kuşluk vakti Kubâ köyüne ulaşıp bir süre ikamet ettikleri Kuba denilen yerde yapılan mesciddir. İslâm tarihinde yapılan ilk mescid ve ilk Cumâ namazının kılındığı yer budur. Kıble tarafındaki birinci temel taş bizzat Hz. Muhammed tarafından konulmuştur Kubâ Mescidinin arsası Hz. Muhammed’in evlerinde konakladıkları Gülsüm bin Hidm’e âitti. Hz. Peygamber burasını satın aldı (bk. Mescid-i Nebî).

Kubâ Mescidi sonraki devirlerde halîfe, hükümdâr ve vezirler tarafından defâlarca tâmir edildi ve yenilendi. Halîfe Ömer bin Abdülazîz, Kubâ Mescidini genişletti. Mescidin içine taştan direkler diktirdi ve demirle pekiştirdi ve nakışlattı. Ona bir minâre ilâve ettirdi. Osmanlı hükümdârlarından Kânûnî Sultan Süleymân, Kubâ Mescidini yıktırıp, yeniden yaptırdı. Ona hatipler, imâmlar ve müezzinler tâyin etti (H.950). Kubâ Mescidi, Sultan Mahmûd Han tarafından da tâmir ve tezyin edilmiştir.