Mesânî Nedir Ne Demektir Anlamı Kur’an’da Mesani

Mesânî (Ar. i. mesnâ’nın ç.)

Tekrarlanan, iki kere yapılan anlamındaki bu Arabça kelime Kur’ân-ı Kerim hakkında kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’in iki kere nâzil olduğuna işaret eder. Birinci keresinde Kur’ân, Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına, ikinci keresinde de oradan Cebrail isimli melek vasıtasıyla Peygamberimize indirilmiştir. Bu kelimenin, Kur’ân’ın Hz. Muhammed tarafından Cebrail ile ikinci bir defa mukabele edildiğine işaret ettiği de söylenmiştir (bk. Sebu’l-mesânî).