Merokrin Bezler Nedir, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

Merokrin bezler; sitoplazmalarından kayıp vermeden veya çok az miktarda kayıpla salgı yapan hücrelerin oluşturduğu bezlerdir.

Bu tip hücrelerde granüllü endoplazmik retikulumda oluşan salgı, Golgi aygıtına aktarılır. Burada son şeklini alıp, kesecikler (granüller) halinde hücrenin apikal bölümünden dışarı verilir. Salgılandıkları organın yüzeyini nemli ve kaygan tutarlar, terlemeyi sağlarlar. Tükürük bezleri, ter bezleri, pankreasın bir kısmı, sindirim, solunum ve ürogenital yollardaki bezler bu tiptir.

Ayrıca bakınız

  • Dış salgı bezleri
  • Merokrin bezler
  • Apokrin bezler
  • Holokrin bezler