Felsefe Yazıları

Merhamet Nedir Ne Demektir Sözlük Anlamı

Merhamet.

Sözlüklerde geçen anlamı : Acımak, şefkat, iyilik, korumak, acıyıp bağışlamak anlamına gelir.

İslâm inancına göre merhamet, “Rahmân” ve “Rahim” olan Allah’ın insanların kalbine vermiş olduğu asil bir duygudur. Nitekim Hz. Peygamber, merhametin bir Allah vergisi olduğunu ifade ederek, canlıların bu duygu sayesinde yavrularını tehlike ve zararlardan koruduklarına, böylece merhamet duygusunun, canlıların soyunun devam etmesini sağladığına işaret etmiştir.

Merhameti, içtimaî organizasyonun bir teminatı kabul eden İslâm ahlâkı, insanlara merhametsiz olan kimseyi Allah’ın merhametine lâyık görmemiştir. “Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler (yani Yüce Allah ve melekler) de size merhamet etsin” buyuran İslâm Peygamberi, böylece evrensel bir merhamet anlayışı getirmiştir, İslâm dini, yalnız bütün canlılara merhametli olmayı emretmekle kalmayıp, aynı zamanda müslümanların birbirine merhameti tavsiye etmelerini emretmiştir, “Sonra, inanıp birbirlerine sabır tavsiye edenlerden, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır.” Beled sûresi 17. ayet.