Merdud Nedir Sözlük Anlamı, Hadis Istılahında Merdud Anlamı

0
49

Merdud. Lugat anlamı reddolunmuş, kovulmuş, geri çevrilmiş demektir.

Hadis ıstılahı olarak Merdud , Makbul’ün karşıtı olarak reddedilmiş hadise delalet eder. Usul-i hadîste “mütevâtir” (bk. Mütevâtir) dışında kalan haberler genel çizgisiyle iki gruba ayrılırlar; makbul veya merdûd. Bir hadîsin makbu! yahut merdûd olması, râvisinin durumuna bağlıdır. Râvisi doğru olan hadîs makbul, râvisi yalancı olan haber merdûd hükmünü alır. Eğer râvisi hakkında kesin bir hüküm verilemezse hadîsin başka cihetlerden, başka karinelerle doğru olup olmadığına bakılır. Bu karinelerden de bir şey çıkarılamazsa bu hadîsle amel edilmez.