Edebiyat Sözlüğü

Mensur Nedir Ne Demektir Anlamı Sözlük Anlamı

Mensur (Ar. s.)

Bir düşünceyi dilbilgisi kurallarına göre anlatan nesir şeklinde yazılan, manzum olmayan, vezin ve kafiyesi olmayan, tabii konuşma şeklinde olan yazı. Bunun anlam olarak çok güzel ve şiir gibi ahenkli yazılmış olanına “mensur şiir” denir.

İlgili Makaleler