Menedemos (Eritrialı) Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

23

MENEDEMOS [Eritrialı] (Ykş. İÖ 350-276)

Yunan, filozof. Felsefe tarihinde Eritria adı verilen okulun kurucusudur.

Eritria’da doğdu, aynı yerde öldü. Kleisthenes adlı yoksul bir yapı ustasının oğluydu. Bir süre Platon’un öğrencisi oldu, özellikle Phaidon’la yakın arkadaşlık kurarak onun görüşlerini yaymaya çalışan Eris felsefe okuluna bağlandı. Daha sonra filozof Stilpon’un görüşlerine ilgi gösterdi. Diogenes Laertius’un bildirdiğine göre değişik felsefe öğretileriyle ilgilenmiş, başka bir dizge geliştirmeye çalışmıştır.

Menedemos felsefe sorunlarının çözümünde diyalektik yöntemin uygulanması gereğini savunmuş, kendisinden aktarılan alıntılardan da anlaşıldığına göre, bütün tartışmalarında bu yönteme bağlı kalmıştır. Bir düşüncenin açıklanışmda yalın ve olumlu önermelere dayanmayı öneren Menedemos için gerçeklik bölünemez. Ahlak alanında iyi ile yararlıyı birbirinden ayırmak gerek. İyi bütün erdemlerde görülür, erdem ise bir düşüncenin değişik biçimlerde açıklanışıdır. İnsan ancak gerekeni istemeli, tutkuya yönelik dilekleri usun denetimi altına almayı bilmelidir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi