Menakıb Nedir Ne Demektir Anlamı

0
59

Menâkıb (ar.i. menkabe’nin ç.)

Menkabeler, destanlar veya övülecek vasıflar (bk. Menkıbe).