Memduh Şevket Esendal Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

105

Memduh Şevket ESENDAL Hikâyeci, romancı, siyaset adamı (Çorlu 1883-Ankara 1952).

Çorlu’ya yerleşmiş Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğudur. Düzenli öğrenim görmedi. 1906’da gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek siyasete atıldı. 1908’de İttihat ve Terakki’nin İstanbul teftiş kurulunda görev aldı. Üretime katkısı olan toplulukların yurt yönetiminde de payı olması gerektiğini savunuyordu. Türk – İslâm dünyasındaki meslek kuruluşları olan Fütüvvet örgütünün canlandırılmasını, milletvekillerini illerin değil eski loncaların bir devamı olarak kurulacak Esnaf Odaları’nın seçmesi gerektiğini savundu. Meslekî temsil adı verilen bu esasa dayanılarak kurulmuş Esnaf Odaları’nın yönetiminde görev aldı. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya geçti; Bakü’da ortaelçi (1920-1924), Tahran (1925-1930) ve Kabil’de (1932-1938) elçi olarak bulundu. Elazığ (1930-1932), Bilecik (1938-1950) milletvekili olarak TBMM’de görev aldı, CHP’de genel sekreter olarak çalıştı.