Melvil Dewey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

1889-1900 arasında Netv York Eyalet Üniversitesi sekreteri olan Detvey 1890’da Eyalet Kütüphaneleri Birliğİ’nin kurulmasına yardım etti ve 1906’ya kadar burada çalıştı.

Detvey kendi sınıflandırma sistemini geliştirirken W.T.Harris’in bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan yararlanmıştır. Detvey’in sisteminde kütüphanedeki bilgiler ondalık sisteme göre 10 gruba bölünmektedir. Her grupta 100 rakam bulunmaktadır. Örneğin 200’lü rakamlar din grubunu, 700’lü rakamlar sanat grubunu göstermektedir. Her grup kendi içinde 10 alt gruba bölünmüştür. Örneğin Hıristiyan Kilisesi 260’h rakamlarda bulunmaktadır.

Detvey, sınıflandırma sisteminin Anglo Sakson ülkelerinde kabul edilmesi için çaba göstermiş Netv York Eyalet Kütüphanesi’ni tümüyle yeniden düzenleyerek ABD’nin en etkin kütüphanelerinden biri haline getirmiştir. Öte yandan Detvey gezici kütüphane ve fotoğraf koleksiyonları sisteminin yerleşmesini sağlamıştır. Detvey’in sınıflandırma sistemi günümüzde de kullanılmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library, 1876, (“Bir Kütüphanedeki Kitapları ve Broşürleri Kataloglamak ve Düzenlemek İçin Bir Sınıflandırma ve Konu indeksi”).

• KAYNAKLAR: G.G.Dawe, Melvil Detvey: Seer, Inspı-rer, Doer, 1932; F.Rider, Melvil Detvey, 1944.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi