Home Nedir ? Mekteb-i Sultani Nedir Ne Demektir Anlamı

Mekteb-i Sultani Nedir Ne Demektir Anlamı

0
268

Mekteb-i Sultanî

Şimdiki Galatasaray Lisesi’nin ilk adıdır. 1284/1867 tarihinde Sultan Abdülaziz’in Fransa seyâhati akabinde açılmıştır. Bu tarihte müslim, gayr-ı müslim ve zengin çocukların okuyacağı Galatasaray Sultânisi, müslüman fakir ve aynı zamanda anasız, babasız çocukların okuyacağı Dâru’ş-şafaka açılmıştır.