Mehmet Türker Acaroğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

37

Mehmet Türker Acaroğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yazar, araştırmacı, bibli­yografyacı. 1915, Razg­rad/Bulgaristan do­ğumlu. İlkokulu Razgrad’da bitirdikten son ra Türkiye’ye göç­men geldi. Balıkesir’de başladığı ortaöğrenimi­ni Adana İlköğretmen Okulu’nda tamam­ladı. Erzurum, Ağrı, Kars ve Ankara’da öğretmen ve idareci olarak çalıştı.

 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bi­tirdikten (1940) sonra Türkiye’de ve Fransa’da Paris Devlet Dokümantasyon Teknikleri Enstitüsü (1952) kütüphane­cilik dalında uzmanlık öğrenimi gördü. Paris’teki uzmanlık eğitimini “Türkler ve Türkiye ile ilgili Fransızca Yayınlar ve Bel­geler Katalogu” adlı tezi tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Derleme Müdürlüğü’ne getirildi. Ankara’da Milli Kütüphane’de uzman llY5U-52j, İstanbul’da Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü (1952-74) olarak çalıştı. 1974’te emekli olduktan sonra tüm zamanını araştırmalarına ayır­dı.

İlk yazı ve Bulgarca’dan çevirilerini Balıkesir’de Kaynak dergisi ve mahalli gazetelerde yayımladı (1934). İstanbul Radyosunda yayınların tanıtılmasında (1953) görev alan Acaroğlu, kitap tanıt­ma, yazı ve çevirilerini birçok dergi ve ga­zetede yayımladı.

Acaroğlu, ilk kez, Çocuk Şiirleri An­tolojisi adlı kitabında başlangıçtan 1944 yılına kadar yazılan çocuk şiirlerini top­layıp şairlerin kısa yaşam öyküleriyle ya­yınladı. Bu antoloji halen en iyi antoloji­lerden biridir. Araştırmacılara kaynaklık edecek değerli kitaplarının yanında doğ­rudan çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili yazdığı ve çevirdiği kitapları şunlardır:

Çevirdiği eserler:

Birimiz Hepimiz için (Bulgarca’dan 5 öykü) 1944), Dün­ya Çocuk Masalları: ıvı. Bulgar Masalla­rı (1946), Yeni Dünya Çocuk Masalları: ıV. Hint Masalları (1951), Casus Çocuk (üç çevirmenle, 1960), Sihirli Çalgı (Bulgarca’dan 4 öykü, 1961), Kar Çiçeği (Bulgarca’dan 2 öykü, ı 964), Bulgar Hikayeleri Antolojisi (1967), Ak Zambaklar Ülkesi’nde (1968), Gün ile Ay (Bulgar masalları, (1968).

Kaynak: Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, 2. Cilt, Hasan Latif SARIYÜCE, Nar yayınları, 2012