Mehmet Seyda Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

170

1958’de, Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Armağanı’nda üçüncülük alan Ne Ekersen romanıyla yazın yaşamında yeni bir evre başlamıştır. Öykü, eleştiri, inceleme, deneme, günce türündeki yazıları Yelken, Dost, Yeditepe, Forum, Yeni Dergi, Yeni Ufuklar, Güney, Varlık, Türk Dili gibi dergilerde, Cumhuriyet, Yeni Ortam gibi gazetelerde yayımlanmıştır.

Mehmet Seyda’nın öykücülüğünün temel özellikleri Zonguldak Hikâyeleri’nde belirginleşir. Yöre insanının günlük yaşam ve sorunlarına gerçekçi bir tavırla yaklaşmış, gözlem ve betimlemeye ağırlık veren bir anlatım benimsemiştir. Gene gerçekçi bir anlatıma dayalı romanlarında ise bireyin psikolojik çözümlemesine yönelmiş, insan ilişkilerinin biçimlenişini, toplumsal değişim ve bölünen geleneksel büyük aile yaşamının çözülüşü bağlamında ele almıştır. Bunun kişilikler üzerindeki etkilerini belirlemeye ve değişen toplumsal yapıyı yansıtmaya çalışmıştır.

Tarihsel roman ve çocuk edebiyatı konularında da çalışmaları bulunan Mehmet Şeyda; Başgöz Etme Zamanı’yla 1964 Sait Faik Hikâye Armağanı’m, Bir Gün Büyüyeceksin ’ie 1964 Doğan Kardeş Çocuk Romanı Armağanı’nı, ihtiyar Gençlik’le 1968 May Edebiyat Ödülü’nü, Yanartaşla TRT 1970 Roman Başarı Armağanı’nı, İçe Dönük ve Atak la da Türk Dil Kurumu 1974 Roman Odülü’nü kazanmıştır.