Mehmet Güleryüz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

80

GÜLERYÜZ, Mehmet (1938)

Türk, ressam, heykelci. Temelinde çağımız insanının eleştirisi yatan atak, alaycı ve yergici bir tutumla figüratif resimler yapmıştır.

İstanbul’da doğdu. 1966’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1970’te devlet bursu ile Paris’e gitti ve Taşbaskı (litografi) dalında
İ
uzmanlık eğitimi yaptı. 1975’te yurda döndüğünde Akademi’de Neşet Günal Atölyesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980’de bu görevinden istifa ederek New York’a gitti. Resim çalışmalarım New York’ta sürdürmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açtı, karma sergilere katıldı. 1979’da Sedat Simavi Görsel Sanatlar Odülü’nü aldı; yine aynı yıl İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi’nde altın madalya kazandı.
1975-80’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim elemanı olarak görev aldı. Bir süre ABD’de, iki yıl Brüksel’de yaşadı.1985’te İstanbul’a dönerek 2000 yılına dek kendi adını taşıyan atölyesinde sanat eğitimi dersleri verdi. Heykel çalışmaları da yapan Güleryüz, yapıtlarında fantastik bir atmosfer yaratmakla ve deformasyoniara yönelmekle birlikte hemen her zaman insan figürünü temel aldı.

Güleryüz, resimlerinde çağdaş insanın davranışını ve toplum eleştirisini ön plana alır. Burjuva ya da yeni zenginleşen kesimin siyasal çıkarcılığını, sevgisizliğini, duyarsızlığını, içtenliksizliğini, yalancı inceligini yerer. Yapıtlarında biçimleri bilinçli olarak bozulmuş vücutlar, çirkin insanlar, hayvanlarmkini çağrıştıran yüzler görülür. Figürlerinde yergi dozu yüksektir. İnsan varlığının hayvansı görünümlere bürünen biçimlerinin vuruculuğunu,, çizginin anlatım olanaklarıyla ortaya koyar. Renge çizginin gerisinde, ona hizmet edici bir işlev yükler. Son resimlerinde bir bakıma eski tutumunun bir uzantısı olan ve renge daha öncelik tanıyan anlatıcı bir üslup geliştirmiştir. Traji-komik yaklaşımı, ağaç, alçı, kâğıt gibi çeşitli malzemeleri kullanarak yaptığı figüratif heykellerinde de izlenir.