Nedir ?

Mecusi Nedir Anlamı, Kur’an’da Mecusi

Mecûs. Mecûsî kelimesinin çoğul şekli olup, Zerdüşt inancına mensub olanlar demektir. Kelimenin aslı eski Farsça’dan gelmektedir ve Aramice yolu ile Arabçaya geçmiştir. Bağlı oldukları inanca Mecûsiyye veya Mecusîlik denir. Mecus kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de sadece Hacc sûresi 17. ayette geçmektedir.

“Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”

şekilndedir.

 

İlgili Makaleler