Filozof Biyografileri

Maximus (Tyre’li) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MAXIMUS, [Tyr’li] (2- 77)

Yunan, filozof. Seçmecilik’in öncüle-rindendir.

2.    yy başlarında Tyr’de doğdu, Yunanistan’da öldü. 155’te, imparator Commodius döneminde Roma’ya gitmiş, özellikle söylev konusundaki çalışmalarıyla ün sağlamıştır. Anadolu’yu, Arabistan’ın değişik illerini gezen Maximus, türlü felsefe öğretilerinden yararlanarak, yeni bir düşünce geliştirmeyi amaçlayan, Seçmecilik’in öncülerinden sayılır. Genellikle tin, gövde, Tanrı, iyi ve yüce gibi kavramlar üzerinde durmuş, aralarındaki varlık bağını açıklamaya çalışmıştır.

Maximus’a göre Tanrı en yüce tindir, saltık birlik ve iyiliktir. Onu usla kavrama olanağı yoktur, usun bütün yetilerini aşar, zaman ve uzayla bağlantılı değildir. İnsan biri tin, öteki gövde olmak üzere iki ayrı tözden kurulmuştur. Tin tanrısaldır ve gövdede tutsak gibidir günün birinde kurtulacak, tanrısal kaynağa dönecektir. Tek olan yüce Tanrı’dan daha aşağı bir varlık basamağında bulunan ve onun buyruğuna göre davranan, tanrısal güçler vardır. Bu yardımcı güçler, kimi üstün yetenekli insanlara görünür, onları esinlendirirler.

•    YAPITLAR (başlıca): Dissertationes, (ö.s.), 1614, (“Söylevler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi