Maximilien Robespierre Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ROBESPIERRE, Maximilien de (1758-1794)

Fransız siyaset adamı. 1789 Fransız Devrimi’nin Jakoben kanadının önderidir.

Manimilien François Marie Isodore de Robespierre 6 Mayıs 1758’de Arras’da doğdu, 28 Temmuz 1794’te Paris’te öldü. Eski bir soylu ailesinden gelen ve avukat olan babası, çocuklarına karşı ilgisiz bir kişi olduğundan, annesinin ölümünden sonra, onun ve üç kardeşinin eğitimini büyükbabası üstlendi. 7 yaşındayken Arras’daki din okuluna başladı. Arras piskoposunun sağladığı bir bursla, 17ö9’da Paris’e giderek, College de Louis-le Grand’a girdi. Orada, aralarında ileride Fransız Devrimi’nin önderleri arasında yer alacak C.Desmoulins’in (1760-1794) de bulunduğu geniş bir arkadaş çevresi edindi; yapıtlarını okuduğu Aydınlanmam düşünürlerin, özellikle de J.J.Rousseau’nun görüşlerinden etkilendi. 1780’de Parlak bir dereceyle okulunu bitirdikten sonra, bir yıllık bir hukuk öğreniminin ardından Arras’ya dönerek avukatlık yapmaya başladı.

1782’de Arras Piskoposluk Mahkemesi’ne yargıç atanan Robespierre, başarılı çalışmaları ve halktan yana tutumuyla kısa zamanda “yoksulların avukatı” olarak ün yaptı. Bu dönemde, taşra yaşamının sıkıcılığını ve tekdüzeliğini aşmak için, 1783’te üyeliğine kabul edildiği Arras Akademisi’nde felsefe çalışmaları yürütmek, bu kuruluşun yönetiminde görev almak, düşüncelerini tüm incelikleriyle kavramaya çalıştığı J.J.Rousseau’nun yapıtlarını okumak, edebiyatla ilgilenmek gibi etkinliklerde bulundu. Arras’yı terketmeye hazırlandığı bir sırada, Mayıs 1789’da,XVI.Louis’nin Etats-Generaux’yu (kralın düzensiz olarak toplantıya çağırdığı danışma meclisi) toplayacağını öğrenince, bu kararından vazgeçererek, mecliste Arras’yı temsil edecek kişileri belirlemek için yapılan ön seçimlere thiers-etat için (üçüncü sınıf-burjuvalar, esnaf ve zanaatkârlar, kent ve köy emekçileri) adaylığını koydu. Seçimleri kazanmasıyla, ancak beş yıl sürecek, kısa ama yoğun siyasi yaşamı başlamış oldu.