Max Taut Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TAUT, Max (1884-1967)

Alman, mimar. Çağdaş mimarlık ilkelerini toplumsal gereksinmelerin karşılanmasında kullanmıştır.

15 Mayıs 1884’te Königsberg’de (bugün SSCB’de Kaliningrad doğdu, 26 Şubat 1967’de Berlin’de öldü. Mimar Bruno Taut’un kardeşidir. Ortaöğreniminden sonra marangozluğa ilgi duydu ve 1903-1905 arasında bir yapı meslek okulunda eğitim gördü. 1905’te Berlin’e gitti, kısa bir süre Ludwig Mies van der Rohe’nin yanında çalıştı. Daha sonra Karlsruhe’ye gitti, 1911’de Berlin’e dönerek kendi bürosunu açtı. 1914-1918 arasında Alman ordusunda görevlendirildi. I.Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra 1918’de Franz Hoffmann ile ortak oldu, 1950’ye değin süren bu ortaklığa 1923-1931 arasında ağabeysi Bruno Taut da katıldı. 1933-1945 arasında önemli yapıların mimarlığını alamadı, geçimini küçük konut uygulamalarıyla sağladı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden başladığı tasarım çalışmalarını ölünceye değin Berlin’de sürdürdü.

Max Taut 1919’da Berlin’de kurulan November-gruppe (Kasım Grubu) adlı sanatçılar birliğinin, 1925’te kurulan Der Ring (Halka) adlı ilerici mimarlar Mimarlık örgütünün üyesidir. 1946’da yeniden örgütlenen Al- goruşu man Werkbundu’nun ve 1948’de yeniden kurulan Alman Mimarlar Birliği’nin kurucu üyesi olmuş,
1953’e değin de 1945’te Berlin Güzel Sanatlar Akademisi içinde kurulan mimarlık bölümünün kurucu-yöneticiliğini yapmıştır. 1906’da Dresden Uygulamalı Sanatlar Sergisi’nde ve 1913’te Leipzig Yapı Sergisi’nde altın madalya kazanmış olan Taut, 1955’te Berlin Güzel Sanatlar Akademisi üyeliğine seçilmiş, Karlsruhe Teknik Üniversitesi kendisine 1958’de doktor mühendis unvanını vermiştir.

Max Taut çağdaş mimarlık ilkelerini gerçekçi bir biçimde güncel sorunlara uyarlamasıyla tanınmıştır. Yalnız başına ya da Bruno Taut ve Franz Hoffmann’ la birlikte gerçekleştirdiği toplu konut yerleşmeleri, okul gibi tasarımları vardır. Asıl ününü işçi sendikaları için tasarladığı yapılarda donatılı beton (betonarme) iskelet yapım yöntemini yalın, ama etkileyici bir anlatım aracı olarak kullanmasıyla elde etmiştir. Çağdaş mimarlığı toplumsal gereksinmelerde kullanmayı amaçlayan yaklaşımı onun da pek çok öteki çağdaş Alman mimarı gibi Nasyonal Sosyalist yönetim tarafından dışlanmasına neden olmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra tasarım çalışmalarının yanı sıra eğitim ve örgütlenme çalışmalarına da katılarak ülkesinin mimarlık alanındaki eski saygınlığını yeniden elde etmesine katkıda bulunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Mimarlık: Alman İşçi Sendikaları Federasyonu Merkezi, 1922-1923, Berlin; Weissenbof Örnek Konut Yerleşmesinde iki Konut, 1927, Stuttgart, Almanya; Alman İşçi Sendikaları Federasyonu Merkezi, 1929-1931, Frankfurt, Almanya; Reuter Konut Yerleşmesi, 1949-1952, Bonn; Bismarckstrasse Katevleri Yerleşmesi,1957, Stieglitz, Berlin. Kitap: Bauten und Pldne, 1927, (“Yapılar ve Planlar”).

• KAYNAKLAR: J.Posener, Max Taut, 1964.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi