Max Meyerhof Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

75

Max Meyerhof (1874-1945) İslâm tıp tarihi araştırmalarıyla ünlü Alman hekimi.

21 Mart 1874’te Hildesheim’da doğdu; çok sayıda bitim adamı yetiştiren bir yahu-di ailesine mensuptur. Heidelberg, Ber­lin ve Strasbourg’da tıp Öğrenimi gördü. 1898’deStrasbourg’daki Bakterioloji Enstitüsü’nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. İki yıl süreyle göz hastalıkları ve Özellikle Mısır’da çok görülen trahom üze­rinde yoğunlaşarak göz hekimliği ihtisası yaptı. 1900’de yine bir hekim olan Nobel ödüllü kuzeni Otto Meyerhof la birlikte Mısır’a gitti ve gördüğü ortamdan çok et­kilenerek 1903’te Kahire’ye yerleşti. Bu­rada Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyan­ca ve Yunanca öğrenen Max Meyerhof kısa sürede göz doktoru olarak ün yaptı; bu arada İslâm tıp tarihi alanında çalış­maya ve konuyla ilgili el yazmalarını toplamaya başladı. 1909’da Mısır Göz He­kimleri Cemiyeti’nin başkanlığına seçildi. 1910’da, Prens Fuâd tarafından kurulan Mısır Üniversitesi’ne davet edilerek bura­da klasik Arapça okuttu. I. Dünya Savaşı başladığında Almanya’da bulunan Me­yerhof Kahire’ye dönemedi ve Hannover’-deki askerî hastahanede yaralıların te­davisiyle ilgilendi. 1922’de Kahire’ye git­tikten sonra burada tekrar açılan Alman Birliği’nin başkanlığına seçildi. Almanya’­da Naziler’in yahudileri takibat altına al­maları üzerine Alman vatandaşlığından çıkarak Mısır vatandaşlığına geçti. Kahire’de Cem’iyyetü etıbbâi’r-remedi’l-Mısrî’nin başkanlığını, el-Ma’hedü’l-ilmıyyi’i-Mısrî ve el-CerrTiyyetü’l-melekiyye fi’t-tıbb’ın başkan yardımcılığını yapan Me­yerhof International College of Surgeons’a şeref üyesi seçildi. 1928’de Bonn Üniversitesi tarafından kendisine fahrî doktor unvanı verildi. 2 Nisan 194S’te Kahire’de öldü ve şehrin yahudi mezarlığına defne­dildi.

Özellikle Arap hekimliği ve eczacılığı alanındaki çalışmalarıyla meşhur olan Meyerhof a göre Araplar, Bizans ve Sâsânî imparatorluklarıma karşılaşınca Aris­to. Hipokrat, Câlînûs (Galen) gibi filozof-hekimlerin eserlerindeki Grekler’in eski tıp bilgileriyle tanışmışlar ve bu eserleri tercüme ederek öğrendikleri bilgileri te­davi amacıyla kullanmışlardır. Meyerhof, müslümanlann sadece iyi mütercim ol­duklarını, Grekler’den tercüme yoluyla aldıkları bilgileri sistemleştirerek tasnife tâbi tuttuktan sonra teori ve düşüncede herhangi bir ilâvede bulunmadan Batı’ya intikal ettirdiklerini ileri sürer.

Önceki İçerikMikhail Larionov Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikNakkaş Osman Hayatı, Eserleri, Kimdir,Hakkında Bilgi