Max Delbrück Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

34

Bakteriler üzerinde asalak yaşayarak bu mikroorganizmaları yok eden bakteriyofajların (bakteri virüslerinin) varlığını ilk kez 1917’de d’Herelle saptamış, ancak 1930’lara değin bu konuda fazla bir ilerleme olmamıştı. D’Herelle’in bakteriyofaj adını verdiği ve 1930’da Burnet’in çeşitli türlerinin varlığını gösterdiği bu virüslerin ancak bir bakteriye yapıştığı zaman etkin duruma geçtiği, bakterinin içine girerek çoğaldığı ve sonradan bakterinin hücre çeperini yok derek dışarı çıktığı biliniyordu. Burnet bu çoğalma sırasında, bir virüs çiftinden, onlara benzeyen virüslerin yanı sıra benzemeyen yeni ve değişik tiplerin de ortaya çıktığını gözlemlemişti.

ABD’de bakteriyofajlar üzerinde çalışmaya başlayan ve 1943’te Luria ile birlikte bakterilerdeki değşinim (mütasyon) hızını ölçmek üzere bir yöntem geliştiren Delbrück, 1946’da bu kez W.T. Bailey ile birlikte, değişik türden virüslerin aynı hücre içinde ortaya çıkabileceği bir deney tasarladı. Bu deneyde gözlemlenen yeni türlerin, birleşen ilk türlerdeki karakterlerin değişik kombinasyonlarına sahip olduklarını gören Delbrück ve Bailey, bu sonucu virüs çifti arasında gerçekleşen genetik malzeme alışverişiyle açıkladılar. Böylece, o güne değin yalnızca gelişmiş organizmalara ilişkin bir özellik olduğuna inanılan gen alışverişi yoluyla yeni türler yaratarak evrimleşme yeteneğinin en basit organizmalarda da var olduğu kanıtlanmıştı. Aynı dönemde, Delbrück ve Luria’dan bağımsız olarak Hershey de aynı sonuca ulaştığından, 1969 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü bu üç araştırmacı arasında bölüştürüldü.

Delbrück’ûn 1953’te Visconti ile birlikte geliştirdiği, bakteriyofajlarm birleşmeleri sırasındaki genetik süreci açıklayan ve gen alışverişinin basit bir değişim olmadığını, tekrarlanan bir çiftleşme sayılması gerektiğini gösteren kuramı bazı ayrıntılar dışında bugün de geçerlidir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi