Max Bense kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

43

Max Bense kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1910) Alman düşünür. Varoluşçuluğa dayanan akılcı bir öğretinin öncülüğünü yapmıştır. Strasburg’da doğdu, orada öğrenim gördü. Önce doğa bilimleriyle ilgilendi. Bilimle felsefe arasında bağlantı kurmaya çalıştı. 1948’dc Stuttgart Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak girdi. Burada felsefe, doğa felsefesi, bilim kuramı ve genel semiotik konuları üzerinde çalışmalar yaptı.

Ele aldığı konulan metafizik sorunlar üzerinde çalışan bir yazın adamı tutumuyla işleyen Bense, varoluşçulukla akılcılığı bağdaştırmaya çalışanların öncüsüdür. Ona göre varoluşçu felsefenin sorunlarına ancak akılcı bir anlayışla çözüm bulunabilir. Bu nedenle Hegel ile Kierkegaard’ı inceleyerek birinin usçuluğu ile ötekinin varoluşçuluğunu uzlaştırmak istedi. İnsanın kendi varlığını kendi oluşturması yolundaki varoluşçu düşünceye, bu işlemin us aracılığıyla yapılabileceği görüşünü ekledi. Böylelikle insa­nın kendi usu ile belirlendiğini ileri sürdü.

Öte yandan Berkeley ve Hume’un etkisiyle mantıksal deneyciliği de benimsedi. Deney verilerini duyumlarla sınırlayan bu görüşe göre fiziksel olayla­rın mantık ilkelerine dayalı önermeler biçiminde kavranabileceğini savundu.

YAPITLAR (başlıca):

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983