Max Beerbohm Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

BEERBOHM, Max (1872-1956)

İngiliz yazar, karikatürcü ve tiyatro eleştirmeni. Victoria dönemi Ingilteresi’nin aydınları üzerine taşlamaları ile ün kazanmıştır.

24 Ağustos 1872’de, Londra’da doğdu. Genç yaştan başlayarak Victoria döneminin aydınlar çevresi içinde yer aldı. 1892’den sonra Strand dergisinde karikatürleri yayımlanmaya başladı. Daha Oxford’da üniversitede öğrenci olduğu sıralarda yazdığı mizah denemeleri, Yellow Book’ta yayımlandı. 1896’da denemelerini The Works of Max Beerbohm (“Max Beerbohm’un Yapıtları”) adlı kitapta topladı ve dönemin ünlüleri üzerine yaptığı karikatür-portreleri Caricatures of Twenty-five Gentlemen (“Yirmi Beş Bavın; Karikatürleri”) adıyla yayımladı. 1898’de Sa-turday Review dergisinde Bernard Shaw’un yerine tiyatro eleştirileri yazmaya başladı. 1910’da Ingiliz tiyatro oyuncusu Florence Kahn ile evlenerek İtalya’ da Rapallo kentine yerleşti ve II. Dünya Savaşı sırasında bir süre Ingiltere’ye dönmesi dışında, 20 Mayıs 1956’daki ölümüne değin burada yaşadı.

Beerbohm’un karikatürleri, döneminin avdın kesiminde yer yer görülen züppelik ve gösteriş merakını ince, ölçülü ama acımasız bir alayla ele alır. Victoria dönemi Ingilteresi’nin ünlülerinin çoğu Beerbohm’un taşlamasından paylarını almışlar, kimileri onun çizdiği karikatür- portrelerle tanınır olmuşlardır. Bu ünlüler arasında yazar Bernard Shaw, Joseph Conrad ve Somerset Maugham’ın yanı sıra krallık ailesinin kişileri de vardır. Ancak Beerbohm’un ölçülü ve yapıcı alaycılığı, taşlamasının kırıcı olmasını engellemiştir. Bu yüzden krallık ailesi hakkmdaki alaycı karikatürlerine karşın, 1939’da, “şövalye” unvanını almış ve “çirkin Bernard Shaw” tipleştirmesini ölümsüzleştiren kişi olmasına karşın, Shav “essiz Max” diyebilmiştir.
onun ıcın

•    YAPITLAR (başlıca): Karikatür: Caricatures of Twenty-five Gentlemen, 1896, (“Yirmi Beş Bayın Karikatürleri”); The Poets’ Corner, 1904, (“Şairler Köşesi”); A Book of Caricatures, 1907, (“Karikatür Kitabı”); Fifty Caricatures, 1913, (“Elli Karikatür”). Öykü-Taşlama: The Happy Hypocrite, 1897, (“Mutlu ikiyüzlü”); More, 1899, (“Daha”); The Chnstmas Garland, 1912, (“Noel Çelengi”); Seven Men, 1919, (“Yedi Adam”). Roman: Zuleiha Dobson, 1911.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi