Max Adler Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ADLER, Max (1873-1937)

Avusturyalı düşünür ve siyaset adamı. Avusturya Marxizmi’nin kurucularından ve Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin sol kanat temsilcilerindendir.

15 Ocak 1873’te Viyana’da doğdu. 1896’da hukuk öğrenimini bitirdi. 1904-1922 arasındaMarx-Studien dergisinin editörlüğünü yaptı. Aynı dönemde Der Kampf dergisinde makaleler yazdı. 1907’de Kari Renner ile birlikte Viyana Sosyoloji Topluluğu’nu kurdu. 1920-1923 arasında Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin milletvekili olarak parlamentoda bulundu. 1934’te Viyana Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri vermeye başladı. 28 Haziran 1937’de Viyana’da öldü.

Adler, “Avusturya Marxizmi” olarak bilinen ve 1904’ten sonra Kari Renner, Rudolf Hilferding ve Otto Bauer tarafından kurulan okulun felsefi kuramcısıdır. Sosyalist düşünce tarihinde, tarihsel maddeciliğin “revizyonu” denemelerinin yoğunlaştığı ve felsefeye yeni bir ilginin doğmaya başladığı bir dönemde Adler, Mandzm’in ekonomik determinizm temeline dayanan yorumlarına karşı çıkmış, tarihsel maddeciliği Yeni-Kantçı felsefeyle bağdaştırmaya çalışmıştır. Marx’m öğretisini, yaşadığı dönemin sosyal, ekonomik ve siyasal koşullarına uyarlamak isterken ve Marxizm’in değişmeye açık bir sentez olduğunu ileri sürerken, bireylerin düşünsel etkinliğini ön plana çıkaran görüşlerin savunuculuğunu yapmıştır.