Maurice Barres Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

24

BARRES, Maurice (1862-1923)

Fransız yazar, siyaset adamı. Fransa’ da milliyetçilik akımının önde gelen temsilcilerindendir.

Auguste-Maurice Barres 19 Ağustos 1862’de Nancy yakınlarında Charmes’da doğdu. Nancy Lise-si’ni bitirdikten sonra 1883’te hukuk öğrenimi için Paris’e gitti. Ancak kısa bir süre sonra yazarlığa yöneldi. Bireyci bir kişiliğe sahipti ve eyleme yönelik büyük bir istek içindeydi. General Baulanger’in milliyetçi görüşlerini benimseyen ve Alsace-Lorraine’in Fransa’ya geri verilmesini savunan Barres, 1889’da politikaya atıldı ve Nancy bölgesinden milletvekili seçildi. 1893’ten sonra dört kez seçimlere katıldı; ancak 1906’ya değin meclise giremedi. Bu tarihten ölümüne değin milletvekilliği yaptı. 5 Aralık 1923’te Paris’te öldü.

1888-1892 arasında, benlik ve bireycilik konularının işlendiği üç ayrı öyküden oluşan Le Culte du moi (“Mezhebim”) adlı kitabı yayımlandı. Barres, bu öykülerinde ölüm ve çöküş gibi konuları, toplumsal kuralları yadsıyan bireyci bir bakış açısıyla işlemiştir.

Le Roman de L’energie nationale (“Ulusal Gücün Romanı”) başlığı altında yazdığı ikinci üçlemesinde Barres, Lorraine bölgesiyle olan ilişkisini incelemiştir. Barres, çocukluk döneminde bu toprakların işgalini yaşamış ve bu olay onun üzerinde derin izler bırakmıştı. Bireyin ve ulusun oluşumunda ulusal geçmişin önemini vurgulayan Barres, gelenek, düzen, aile, vatan ve ulus gibi kavramları kutsallaştırmıştır. Bu roman Barres’in milliyetçi görüşlerinin siyasal bir felsefe ve bir eylem kılavuzu olarak dile getirilmesidir.